Devils Line Wiki
Advertisement
v   e
Other Characters
Civillians Akio KanoEkaKaori SumimoriKatsuki SumimoriKousuke ChizuMakoto TamaruMana SumimoriMio SumimoriMiho Kaneda Misaki TakenamiSaki SumimoriSayuri Tenjo Shizuku Takenami Toshiro SakakiYasuhiko TakeyaYuzuru Kikuhara
Bar Cross Minami Okino
Bar CALM Kiwako Oe Ryunosuke KatagiriWataru Akase
Meteorology Plus Yuichi UtsumiYuriko Hyuga
Asahi Railways S.S TamiyaYousuke NakamuraYoriko Narumi
Shirase Hospital Akihito KanzakiFeng Jing

Advertisement